Stiftung für das Tier im Recht

Rigistrasse 9

CH-8006 Zürich

Tel: +41 (0) 43 - 443 06 43

Fax: +41 (0) 43 - 443 06 46

E-Mail

info@tierimrecht.org

Internet

www.tierimrecht.orgJetzt bestellen: Das TIR-Shirt zum 20-jährigen Jubiläum

TIR Shirt College Design Men
TIR Shirt College Design Women Purple
TIR Shirt College Design Women White